zamknij

Woda do firmy i domu Instalacja i higiena urządzeń dozujących.

Ustawienie urządzenia - Ekspres Bar i Kompakt Bar
 • Urządzenie należy podłączać do gniazda 230 V z wtykiem uziemiającym
 • Urządzenie należy zainstalować w miejscu z dobrą wentylacją (wolna przestrzeń wokół urządzenia musi wynosić minimum 5 cm). 
 • Temperatura otoczenia w miejscu pracy urządzenia nie może być niższa niż 0ºC.
Instalacja i uruchomienie urządzenia.
 • Pierwszej instalacji i uruchomienia urządzenia dokonuje nasz przedstawiciel.
 • Jeśli zachodzi potrzeba przeniesienia urządzenia w inne miejsce należy: 
 • Zdjąć butlę (nawet jeśli jest w niej woda), wyłączyć urządzenie z sieci, opróżnić oba zbiorniki na wodę poprzez otwarcie obu kraników spustowych.
 • Podczas transportu lub przestawiania urządzenie musi znajdować się w pozycji pionowej. Przed jego ponownym włączeniem do sieci należy odczekać minimum 15 minut. 
 • Przed nałożeniem nowej butli należy zerwać z kapslokorka folię termokurczliwą oraz naklejkę zabezpieczającą.
 • Po nałożeniu pełnej butli należy wcisnąć oba kraniki (wody gorącej i wody zimnej) i trzymać do momentu pojawienia się pełnego strumienia wody.
 • Należy odczekać, aż w butli przestaną pojawiać się pęcherzyki powietrza, a następnie podłączyć dystrybutor do prądu. 
 • Po około 15 minutach należy sprawdzić, czy urządzenie grzeje i chłodzi wodę. 
 • Urządzenia przeznaczone jest do pracy ciągłej – nie należy wyłączać go z sieci.
Higiena Pracy
 • Urządzenie należy utrzymywać w czystości. Okresowo należy myć okolice kraników wody zimnej i gorącej oraz rynienkę pod kranikami.
 • Dopuszcza się okresowe wyłączenie urządzenia z sieci, np. na czas przerwy urlopowej. W takim przypadku należy zdjąć butlę, wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego i spuścić wodę z obu zbiorników naciskając dźwignie kraników. Przed ponownym podłączeniem urządzenia do sieci założyć butlę z wodą i odpowietrzyć zbiorniki naciskając dźwignie kraników do chwili wypływu wody. Urządzenie należy podłączyć do sieci dopiero po wypłynięciu wody z obu kraników.
Mini bar
 • Wykonany jest ze szkliwionej grubościennej ceramiki. Należy chronić go przed upadkiem i uderzeniami.
 • Należy utrzymywać go w czystości, okresowo przy wymianie butli zlać wodę i wymyć oraz wyparzyć wrzątkiem wnętrze naczynia.
Pompka ręczna
 • Przed zainstalowaniem pompki na butli z wodą należy zerwać folię termokurczliwą oraz cały kapslokorek.
 • Rurki zasysające wodę oraz wylewkę należy okresowo myć oraz wyparzać wrzątkiem.

UWAGA: Wszystkie urządzenia dozujące należy eksploatować w miejscach zacienionych. Wszystkie zauważone usterki i nieprawidłowe działanie urządzeń należy niezwłocznie zgłosić do naszego Biura Obsługi Klienta